Müügi- ja tagastustingimused

TEENUSETINGIMUSED

-----

ÜLEVAADE

Seda veebisaiti haldab chalkineurope. Kogu saidil viitavad terminid „meie“, „meie“ ja „meie“ chalkineurope'ile. Chalkineurope pakub sellele veebisaidile, sealhulgas kogu sellelt saidilt saadaolevat teavet, tööriistu ja teenuseid, kasutaja, tingimusel, et nõustute kõigi siin esitatud tingimuste, põhimõtete ja teadetega.

Külastades meie saiti ja / või ostes meilt midagi, kasutades meie teenuseid, nõustute te järgmiste tingimustega ( "Tingimused Service", "Tingimused"), kaasa arvatud täiendavad tingimused ja reeglid siin viidatud ja / või hüperlingi kaudu kättesaadavad. Need kasutustingimused kehtivad kõigile saidi kasutajatele, sealhulgas, ilma piiranguteta kasutajad, kes on brauserid, müüjad, tarbijad, kaupmehed ja / või sisusse panustajad.

Palun lugege meie kasutustingimusi hoolikalt enne meie veebilehe kasutamist. Sisenedes või kasutades mis tahes osa veebilehest, te nõustute meie tingimustega. Kui Teie ei ole nõus kõikide käesoleva lepingu tingimustega, siis on Teil meie veebilehele ja teenustele juurdepääs keelatud.

Kõik uued funktioonid või vahendeid, mis on lisatud käesolevasse veebipoodi, kuuluvad meie kehtivate müügitingimuste alla. Kehtivaid müügitingimusi saab kontrollida igal ajal sellet lehelt . Me jätame endale õiguse uuendada, muuta või asendada meie müügitingimusi saates Teile sellekohaseid uudiskirju ja / või värskendame neid meie kodulehel. Kliendil on võimalik enne ostu sooritamist tingimustega tutvuda ning klient nõustub e-poest ostu sooritamisel tingimustes sätestatuga.

Kuidas kavatsete meie kriite ja savisid kasutada, on teie enda äranägemise järgi. See, kas otsustate neid esemeid tarbida, sõltub teie ja teie enda vastutusest. Chalkineurope ei vastuta looduslike kriidide ja savide kasutamise eest. 

Kriit ja savi ei ole toit ega toidu asendaja, sest need tooted pärinevad sealsest maast, seega ei saa garanteerida, et see on ohutu.

Kõik meie veebilehel olevad esemed on maast loomulikud, seega ei ole kunagi maitse või mõjude garantii.

Kui sisestate kassasse vale saateaadressi, ei tagastata teie tellimuse eest. Kontrollige oma aadressi kassas, kui meie transpordisüsteem on automaatne

Milliseid isikuandmeid töödeldakse-

nimi; kontaktinfo, nagu telefoninumber ja e-posti aadress;
maksja ja kohaletoimetamise aadress; pangakonto number;
kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
klienditoe andmed; muu kliendiuuringute ja/või pakkumistega seotud teave.

ÜLDTINGIMUSED

Müügitingimused kehtivad www.lashdollsuk.eu veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja Lash Dolls Europe Oü (edaspidi lashdollsuk.eu) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta


lashdollsuk.eu kasutajaks registreerides ja/või toodete ostmiseks kohalduvad käesoleva lepingu tingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused.
lashdollsuk.eu jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse www.lashdollsuk.eu veebilehel
-

MÜÜGILEPINGU JÕUSTUMINE

Sotuland.com müüb ja Klient ostab e-poes pakutavaid tooteid. sotuland.com veebipoes tellimust vormistades ning maksmist sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.
lashdollsuk.eu ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Lash Dolls Europe OÜ arvelduskontole

HINNAD

Meie toodete hinnad võivad muutuda ilma ette teatamata.
Me jätame endale õiguse igal ajal muuta või lõpetada Teenuse (või selle osa või selle sisu) ja seda ette teatamata.
Me ei vastuta Teie ega ühegi kolmanda isiku mis tahes muudatuse, hinnamuutuse, teenuse peatamise või lõpetamise eest.

TELLIMUSE VORMISTAMINE JA KAUBA EEST TASUMINE

Tellimusi saab e-poes esitada kas kliendikontole sisse logides või anonüümse kliendina.
Oleme teinud kõik endast oleneva, et näidata võimalikult täpselt meie kauplustes olevate toodete värve ja pilte. Me ei saa garanteerida, et teie arvutimonitori värviline kuvamine on õige.
Tellimuse tasumisel saab Klient valida omale sobiva makseviisi ja maksab XNUMX% tellimuse summast tellimuse kinnitamiseks.
Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse kohe peale seda, kui Klient on tasunud XNUMX% tellimuse kinnitusest.

KOHALETOIMETAMINE

Jätame endale õiguse keelduda mistahes tellimusest, mille te meiega kaasa võtate. Me võime oma äranägemise järgi piirata või tühistada koguseid, mis on ostetud inimese kohta, leibkonna kohta või tellimuse kohta. Need piirangud võivad sisaldada tellimusi, mille on teinud sama kliendikonto, sama krediitkaart ja / või tellimused, mis kasutavad sama arveldus- ja / või saateaadressi. Kui tellimust muudetakse või tühistame, võime me teile teatada, võttes ühendust tellimuse esitamise ajal esitatud e-posti ja / või arveldusaadressiga / telefoninumbriga. Jätame endale õiguse piirata või keelata tellimusi, mis meie ainus hinnangu kohaselt asetuvad edasimüüjatele, edasimüüjatele või turustajatele.

Sihtkoha või kokkulepitud aja muutumisest on Klient kohustatud teavitama Loverte.com´i koheselt enne kauba kohaletoomist.

Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. lashdollsuk.eu ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.

TAGASTAMISÕIGUS

Vastavalt VÕS §-le XNUMX lg XNUMX, on kliendil õigus taganeda lepingust XNUMX päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.
Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja orginaalpakendis.
Kauba tagastamiskulud kannab klient, välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praakkaup.
Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba tagastamise avaldus vabas vormis e-posti aadressil info@lashdollsuk.eu XNUMX päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Tagastamisavaldus peab sisaldama Kliendi nime, toote nime ning arve või tellimuse numbrit.

PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada XNUMX aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.
Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama lashdollsuk.eu´d probleemist e-posti aadressil info@lashdollsuk.eu ning esitama järgmise informatsiooni: nimi, kontaktandmed ja toote puudus. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui XNUMX-kuu jooksul peale defekti avastamist.
lashdollsuk.eu ei vastuta: Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustamise eest Defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

VASTUTUS JA VÄÄRAMATUD JÕUD

lashdollsuk.eu vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab lashdollsuk.eu ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
lashdollsuk.eu ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Loverte.com ei saanud mõjutada ette näha.
Nõustute, et teie kommentaarid ei riku kolmanda osapoole õigusi, sealhulgas autoriõigust, kaubamärki, privaatsust, isikut või muud isiklikku või varalist õigust. Lisaks nõustute, et teie kommentaarid ei sisalda salajasi ega muul viisil ebaseaduslikke, kuritahtlikke või ebamäärane materjale ega sisalda arvutiviiruseid või muid pahavara, mis võivad mis tahes viisil mõjutada Teenuse või sellega seotud veebisaidi toimimist. Te ei tohi kasutada vale e-posti aadressi, teeselda, et see on keegi teine, mitte teie endi või muul viisil, kui meid või kolmandaid isikuid eksitaks mis tahes kommentaaride päritolu suhtes. Te olete ainuisikuliselt vastutav kõigi teie tehtud kommentaaride ja nende täpsuse eest. Me ei võta endale mingit vastutust ega võta endale mingit vastutust teie või kolmanda osapoole postitatud kommentaaride eest.

PRIVAATSUS

lashdollsuk.eu veebilehe kasutamisega annab Klient selge ja teadliku nõusoleku lashdollsuk.eu´le enda isikuandmete töötlemiseks.

MUUD TINGIMUSED

Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse. lashdollsuk.eu-l on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Kohtusse.
-

-

-

-

-
-
-
-
Kalkineuroop ei tohi mingil juhul olla meie direktorite, ohvitseride, töötajate, tütarettevõtete, agentide, töövõtjate, internide, tarnijate, teenuseosutajate või litsentsiandjate vastutusel vigastuste, kadude, nõuete või otseste, kaudsete, juhuslike, karistavate, eriliste või tagajärgede eest. mis tahes liiki kahju, sealhulgas, ilma piiranguteta kaotatud kasum, kaotatud tulud, kaotatud säästud, andmete kaotsiminek, asenduskulud või muud sarnased kahjud, mis tulenevad teie lepingust, piinamisest (sh hooletusest), rangest vastutusest või muust kasutamisest teenuse või mis tahes muu teenuse kasutamisel ostetud toote või mis tahes muu teenuse või mis tahes toote kasutamisega seotud nõude kohta, sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes sisu vead või puudused või mis tahes kahju või mis tahes liiki kahju, mis on tekkinud teenuse kasutamisel või mis tahes sisu (või toote) kaudu, mis on postitatud, edastatud või muul moel teenuse kaudu kättesaadavaks tehtud, isegi kui see on teavitatud nende võimalusest. Kuna mõned riigid või jurisdiktsioonid ei luba selliste tagajärgede või juhuslike kahjude eest vastutuse välistamist või piiramist, siis meie vastutus piiratakse sellistes riikides või jurisdiktsioonides seadusega lubatud maksimaalses ulatuses.

-

Te nõustute hüvitama, kaitsma ja hoidma kahjutut chalkineurope'i ja meie emaettevõtet, tütarettevõtteid, tütarettevõtjaid, partnereid, ametnikke, direktoreid, esindajaid, töövõtjaid, litsentsiandjaid, teenuseosutajaid, alltöövõtjaid, tarnijaid, praktikuid ja töötajaid, mis on kahjutud igasuguse nõude või nõudega, kaasa arvatud mõistlik advokaaditasud, mis on tehtud mis tahes kolmanda osapoole poolt seoses käesolevate teenusetingimuste rikkumisega või nendest tulenevate dokumentide rikkumisega või dokumentidega, mida nad viitavad, või teie seaduse või kolmanda osapoole õiguste rikkumisega.

-

-

-

-
-
-

-

-
-
-

-

Käesolevaid teenusetingimusi ja kõiki eraldi lepinguid, mille alusel pakume teile Teenuseid, juhivad ja tõlgendavad vastavalt kalkineuroopi seadustele.

-

-
-

-

Küsimused teenusetingimuste kohta tuleb meile saata

-----